W zakładzie stosuje się narzędzia oraz sprzęt wielokrotnego użycia, które poddawane są procesom mycia, dezynfekcji oraz sterylizacji przy użyciu autoklawu zgodnie z obowiązującymi procedurami zapobiegania zakażeniom.